ประกันชีวิตแบบไหนดี

ประกันชีวิตแบบไหนดี

อยากทำประกันชีวิค แล้วควรเลือก

“ประกันชีวิตแบบไหนดี”

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

รู้จักประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบไหนดี

ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก ประกันชีวิต เป็นสินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียว ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และช่วยเฉลี่ยความเสียหายให้เรา เวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่างๆ ขึ้นมาในชีวิต สร้างวินัยการออม เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวทันทีในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ประกันชีวิตใช้บริหารความเสี่ยง ความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ 4 เหตุการณ์นี้ คือ การเกิด, การเจ็บ, การป่วย หรืออุบัติเหตุ, อายุยืน, อายุสั้น

ปัจจุบันประกันชีวิตที่เรารู้จักกันมีอยู่ 5 แบบ คือ

1. แบบชั่วระยะเวลา (Term)

   2. แบบตลอดชีพ   (Whole Life)

   3. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

   4. แบบบำนาญ (Annuity)

   5. แบบควบการลงทุน (Unit Linked)

ประกันชีวิตแบบไหนดี แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ?

Term
1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term)

คือประกันชีวิตที่กำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย โดยสามารถเลือกระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกันและช่วงระยะเวลาคุ้มครองที่ต้องการรับความคุ้มครองได้เอง เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ แต่จะได้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาที่ทำประกันเท่านั้น (ไม่มีเงินครบสัญญา) ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ต้องการทำประกันเพื่อรองรับความคุ้มครองเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองชีวิตได้ว่าจะเป็น 5, 10, 15 หรือ 20 ปี

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ   (Whole Life)

คือประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองระยะยาว มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันทั้งแบบตลอดชีพและแบบชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีทั้งแบบจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเบี้ยรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน รวมถึงมีทั้งแบบมีเงินปันผลและไม่มีเงินปันผล ขึ้นอยู่กับแบบประกันและเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากคุณต้องการความคุ้มครองระยะยาว ประกันชีวิตแบบตลอดชีพน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณ

whole life
Endowment
  3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

คือแบบประกันที่เน้นการออมเงิน ที่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ มีให้เลือกแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นประกันที่เหมาะกับคนที่อยากมีเงินออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์

4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)

คือประกันสำหรับผู้ที่ต้องการรับรายได้เมื่อเกษียณอายุ เน้นการออมเงินคล้ายๆ กับแบบสะสมทรัพย์ แต่แบบบำนาญจะเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะ เพราะต้องออมอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่กรมธรรม์ หลังจากที่เราอายุครบตามกำหนดแล้ว บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินเป็นรายงวดให้เราจนกว่าเราจะอายุครบ 90 ปีหรือเสียชีวิต

annuity
unit link
5. แบบควบการลงทุน (Unit Linked)

คือแบบประกันที่มีความคุ้มครองระยะยาวเช่นเดียวกับแบบตลอดชีพเช่นกันซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบ Universal Life ทั้งเรื่องของการยืดหยุ่นความคุ้มครองการชำระเบี้ยแต่สิ่งที่แตกต่างกับ Universal Life คือผู้เอาประกันจะสามารถตัดสินใจในเรื่องการลงทุนเองโดยมีกองทุนรวมจากหลายๆบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมาให้ลูกค้าเลือกและมีความหลากหลายมากกว่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนโดยกองทุนรวมที่มีให้เลือกนั้นก็จะมีความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงน้อยไปถึงเสี่ยงมากเช่นกองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ

แล้วเราเหมาะสมกับ ประกันชีวิตแบบไหนดี

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้นปัจจุบันมีหลายแบบให้เราเลือกมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องวิเคราะห์ตัวเราเองก่อนว่า วัตถุประสงค์ของการทำประกันคืออะไร ซึ่งเรามีหลักการเลือกว่า ประกันแบบไหนดี ง่ายๆคือ

1. สำรวจความคุ้มครองพื้นฐานที่มี  ว่ามีเราประกันสุขภาพพื้นฐาน ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้วหรือยัง และแต่ละประเภทมีกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไร ครอบคลุมการรักษาโรคร้ายหรืออาการโคม่าต่างๆ หรือไม่

2. กำหนดเป้าหมายของการทำประกัน เช่นเมื่อเราสำรวจความคุ้มครองพื้นฐานแล้วเราอาจจะพบว่าสวัสดิการ ของเราไม่มีความคุ้มครองเรื่องของการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง หรือ ประกันชีวิตความคุ้มครอง หารเรามีคนที่เรารักที่เราต้องดูแล หรือแม้กระทั้งการวางแผนเป้าหมายว่าเราจะใช้จ่ายอย่างไรเมื่อยามที่เราเกษียณอายุ เหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำการวิเคราะห์ออกมาซึ่งแต่ละช่วงอายุ เป้าหมายของชีวิตก็จะแตกต่างกันออกไป

3. การเลือกแบบประกันที่เหมาะสม การเลือกแบบประกันหรือเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายของชีวิตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะส่งผลให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซื่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีอยู่มากมายในท้องตลาด ซึ่งการเลือกผลิตภัณ ประกันชีวิตแบบไหนดี นั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดวัตุประสงค์ของตัวท่านก่อนตัดสินใจ

4. การเลือกใช้บริการ แน่นอนการเลือกใช้บริการ เราควรเลือกจากปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญก่อนไม่ว่าจะเป็น มีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่ เพราะ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นสินค้าระยะยาว เราควรเลือกจะบริษัท ที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ

แล้วทำไมต้องเป็น ประกันชีวิตบริษัท เอไอเอ

aia-prakunaia home

เมื่อพูดถึงการซื้อประกัน หลายคนคงคิดว่าจำเป็นหรือไม่ แล้ว ประกันชีวิตแบบไหนดี มันจะคุ้มหรือไม่? แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราถึงเริ่มมาคิดกันว่า “รู้อย่างงี้ เราน่าจะมีประกันไว้” ทั้งนี้นิยามของ “ความเสี่ยง” ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกประกัน ที่คุณควรมีติดตัวไว้เพื่อปกป้องคุณจากความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีว่า ประกันแต่ละประเภทมีประโยชน์อย่างไร และ เลือกแบบประกันที่ตรงกับความต้องการ เพื่อผลประโยชน์ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ เหตุผลที่ เลือกทำประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ

1. มีความมั่นคงทางการเงิน

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดมีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์และผู้อื่นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีฐานการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเลิศ มีระบบการพิจารณาประกันภัยที่ดี และมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 2. เป็นผู้นำทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่เอไอเอดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เอไอเอเป็นบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดซึ่งบริษัทเอไอเอ ดำเนินกิจการในไทยมากว่า 82 ปี ตั้งแต่ปี 2481 โดยเอไอเอ ประเทศไทย มีมาร์เก็ตแชร์สูงสุดที่ 22.99% หรือเบี้ยประกันกว่า 132,455 ล้านบาท

3. ตัวแทนและพนักงานมีคุณภาพ

เอไอเอเชื่อมั่นว่าการพัฒนาตัวแทนขายและผู้บริหารหน่วยให้มีคุณภาพสูงสุดเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว เอไอเอจึงมุ่งพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน และมีการพัฒนา ตัวแทนให้เข้าหลักสูตร AIA FA  เพื่อให้ตัวแทนมีความพร้อม และมีศักยภาพ ใหนการวางแผนการเงินและประกันชีวิต รวมถึงมีแอพพลิเคชั่น iPoS+ (iPoS Plus) ใช้ในการสนับสนุนงานด้านการขาย รวมไปถึงรูปแบบการขายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพในสายงานตัวแทนฯ ง่ายสะดวกและรวดเร็วแม่นยำ

4. พัฒนาบริการคุณภาพเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า

เอไอเอ มีการพัฒนาระบบ AIA ISERVICE  เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย โดยบริการรูปแบบใหม่ คุณทำเองได้! ความคุ้มครองทั้งหมด รวมไว้ให้คุณที่นี่ ทั้งจ่ายเบี้ย เคลมสินไหม ดูรายละเอียดกรมธรรม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย

สรุปแล้วเราควรเลือก ประกันแบบไหนดี

  • เราต้องสำรวจก่อนว่า ปัจจุบันเรามีสิทธิ์ พื้นฐานอะไรบ้าง
  • วัตถุประสงค์ว่า เราจะเลือกทำประกันเพราะอะไร
  • การเลือกแบบประกันว่า ประกันแบบไหนดี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรา
  • เลือกบริษัท ที่มั่นคง น่าเชื่อถือได้
  • เลือกตัวแทนที่พร้อมดูแลคุณ

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *