H&S Extra Children

จุดเด่นประกันสุขภาพเด็ก H&S EXTRA

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก H&S EXTRA

ตัวอย่างแผนh&s-extra-1500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

21,204 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-2000

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

26,864 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-2500.

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

31,474 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-3500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

41,334 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-4500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

51,074 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-1500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

21,204 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-2000

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

26,864 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-2500.

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

31,474 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-3500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

41,334 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-4500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

51,074 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-1500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

21,204 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-2000

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

26,864 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-2500.

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

31,474 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-3500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

41,334 บาท/ปี

ตัวอย่างแผนh&s-extra-4500

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 1 เดือน

51,074 บาท/ปี

รายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก H&S EXTRA

ประกันชีวิตเน้นความคุ้มครอง
จุดเด่นของ AIA 20 Pay Life (NON Par)
 • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
 • ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ประกันสุขภาพ aia h&s extra-prakunaia
จุดเด่นของ AIA H&S EXTRA
 • คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษากรณีผู้ป่วยในรวมถึง Day Case
 • กรณีไม่มีเคลมมีเงินคืน
แบบประกันสุขภาพ HB Extra-prakunaia
จุดเด่นของ AIA HB EXTRA
 • ชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
 • ชดเชย 5เท่า กรณีผ่าตัดวางยาสลบ
 • ชดเชย 25เท่า กรณีเข้าพักรักษาจากโรคร้ายแรง
*กรณีไม่ต้องนอน รพ. Day Case เบิกได้ ดังนี้
 1. การสลายนิ่ว ( ESWL:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy )
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี ( Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization )
 3. การผ่าตัดต้อกระจก ( Extra Capsular Cataract Extraction with Intra ocular Lens )
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Laparoscopic )
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด ( Endoscope )
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส ( Sinus Operations )
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก ( Injection or Rubber Band Ligation )
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม ( Excision Breast Mass )
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก ( Bone Biopsy )
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ ( Tissue Biopsy )
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ( Amputation )
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ ( Manual Reduction )
 13. การเจาะตับ ( Liver Puncture / Liver Aspiration )
 14. การเจาะไขกระดูก ( Bone Marrow Aspiration )
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ( Lumbar Puncture )
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ( Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis )
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง ( Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping )
 18. การขูดมดลูก ( Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage )
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก ( Colposcope, Loop diathermy )
 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst ( Marsupialization of Bartholin ‘s Cyst )
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า ( Camma Knife )
เงื่อนไขรับประกัน
 1. สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ขึ้นไป
 2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ
 3. รายละเอียดวามคุ้มครอง ข้อยกเว้น/ผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 4. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั่น

* การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา รับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด (ไส้เลื่อนทุกชนิด , การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ , ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact