ประกันสุขภาพเด็ก

จุดเด่นประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่าย

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่าย

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย2ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

52,817 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย3ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

69,827 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย4ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

84,957 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย5ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

98,747 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย2ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

52,817 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย3ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

69,827 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย4ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

84,957 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย5ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

98,747 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย2ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

52,817 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย3ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

69,827 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย4ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

84,957 บาท/ปี

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย5ล้าน

ค่าเบี้ยประกันเพศหญิงอายุ 1 เดือน

98,747 บาท/ปี

รายละเอียดประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่าย

ประกันชีวิตเน้นความคุ้มครอง
จุดเด่นของ AIA 20 Pay Life (NON Par)
 • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
 • ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ประกันสุขภาพ h&s plusgold-prakunaia
จุดเด่นของ AIA H&S PLUS GOLD
 • วงเงินคุ้มครองเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้าน
 • คุ้มครองอุบติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • ครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ
แบบประกันสุขภาพ HB Extra-prakunaia
จุดเด่นของ AIA HB EXTRA
 • ชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
 • ชดเชย 5เท่า กรณีผ่าตัดวางยาสลบ
 • ชดเชย 25เท่า กรณีเข้าพักรักษาจากโรคร้ายแรง
เงื่อนไขรับประกัน
 1. สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ขึ้นไป
 2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ
 3. รายละเอียดวามคุ้มครอง ข้อยกเว้น/ผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 4. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั่น

* การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา รับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด (ไส้เลื่อนทุกชนิด , การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ , ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact