เนื่องจากแบบประกันในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เราจะต้องวิเคาระก่อนว่า เราเหมาะสมกับประกันชีวิตแบบไหนดี   ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการสำรวจ ปัจจัยต่างๆ แล้ว เราก็มาเลือกว่าเราเหมาะกับประกันสุขภาพแบบไหน Prakunaia ได้รวบรวมแบบ ประกันสุขภาพ ยอดนิยม เพื่อเป็นแนวทางในการทำ ประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

 • วงเงินการรักษา เหมาจ่ายสูงสุด
 • กรณีรักษาโรคร้ายแรงเพิ่มผลประโยชน์ให้ 2 เท่า
 • มีเงินชดเชย กรณีตรวจพบและเข้ารับการรักษาโรคร้ายแรง
 • เข้าร่วมโครงกา AIA VITALITY และ AIA MEDIX
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้
อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ คุ้มครองการรักษาทั่วโลก

 • วงเงินค่ารักษา เหมาจ่ายสูงสุด 120 ล้านบาท
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • เลือกแผนการรักษาได้แบบทั่วโลก หรือ ยกเว้น USA
 • มีเงินชดเชย กรณีตรวจพบและเข้ารักษาโรคร้ายแรง
 • เข้าร่วมโครงการ AIA VITALITY และ AIA MEDIX
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้
อ่านต่อเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ Long term health care

 • วางแผนความคุ้มครองสุขภาพเพื่ออนาคต
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถึงอายุ 80 ปี
 • ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามช่วงอายุ
 • กรมธรรม์มีความยืดหยุ่นสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้
อ่านต่อเพิ่มเติม

เรื่องน่ารู้: ระหว่างเก็บเงินไว้เยอะๆเพื่อรักษาตัว กับ การมีประกันสุขภาพ ทางเลือกไหนดีกว่ากัน

สำหรับคำถามนี้คงไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะต่างคนต่างมีการวางแผนดูแลสุขภาพในมุมมองที่ต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้ว การมีประกันสุขภาพส่วนตัวจะทำให้เราได้รับความครอบคลุมที่มากกว่า และยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเราอยากเลือกที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องการ และสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองที่ต้องการ ซึ่งสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยที่ไม่ต้องนำเงินที่เก็บออมไว้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ไม่กระทบฐานะทางการเงินมาก เนื่องจากมีประกันรองรับค่ารักษา)  เมื่อเทียบกันแล้ว การมีประกันสุขภาพคือการเตรียมตัวที่พร้อมมากกว่านั่นเอง

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact