ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม

จุดเด่นแผนประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม

ตัวอย่างแผนประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม

CI-package

รายละเอียดประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม

ประกันชีวิตเน้นความคุ้มครอง
จุดเด่นของ AIA 20 PAY LIFE (NON PAR)
 • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
 • ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
AIA-CI-PLUS-PRAKUNAIA
จุดเด่นของ AIA CI PLUS
 • ชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะลุกลาม
 • คุ้มคลองถึงอายุ 80 ปี
 • ชดเชยเสียชีวิตทุกกรณี
AIA-HEALTH-CANER-PRAKUNAIA
จุดเด่นของ AIA HEALTH CANCER
 • ชดเชยเมื่อเข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็ง
 • ชดเชย 100%ของทุนประกันเมื่อเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง**
AIA CI Plus ครอบคลุมโรคร้ายแรง 44 โรค/การรักษา
 • กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
 • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ
 • กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
 • กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
 • กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 16 ปี)
**ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 7 โรค ดังนี้
 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-Invasive Cancer/Carsinoman in Situ)
 2. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 3. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชนิดถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
 5. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 6. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
 7. โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
เงื่อนไขรับประกัน
 1. สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน
 2. รับสมัครสมาชิก AIA VITALITY อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ
 4. รายละเอียดวามคุ้มครอง ข้อยกเว้น/ผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 5. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั่น

* การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา รับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ข้อยกเว้นทั่วไปที่การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป และการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด (ไส้เลื่อนทุกชนิด , การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ , ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact