หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพ ของเอไอเอมี 3 ประเภทหลัก

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งกรณีที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน (นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) และผู้ป่วยนอก (พบแพทย์ รับยากลับบ้าน)
 2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงจากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยแบบประกันมี 2 แบบ
  1. แบบเหมาจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล “ตามจริงแบบเหมาจ่าย
  2. แบบแยกรายจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย “แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ
 3. ชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

แบบประกันสุขภาพ คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

aia-infinite-care-prakunaia

AIA INFINITE CARE

เอไอเอ อินฟินิท แคร์
 • วงเงินคุ้มครองเหมาจ่าย 60 และ 120 ล้านบาท
 • เลือกแผนคุ้มครองทั่วโลกหรือยกเว้นอเมริกา
 • คุ้มครองกรณ๊ผู้ป่วยนอกOPD
อ่านต่อเพิ่มเติม
aia-health-happy-prakunaia

AIA HEALTH HAPPY

เอไอเอ เฮล์ แฮปปี้
 • วงเงินคุ้มครองเหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาท
 • กรณีเป็นโรคร้ายแรงผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า
 • แผน 25 ล้านคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
อ่านต่อเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ aia h&s extra-prakunaia

AIA H&S EXTRA

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า
 • คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษากรณีผู้ป่วยในรวมถึง Day Case
 • กรณีไม่มีเคลมมีเงินคืน
อ่านต่อเพิ่มเติม

แบบประกันสุขภาพ คุ้มครองผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพ h&s plusgold-prakunaia

AIA H&S PLUS GOLD

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์
 • วงเงินคุ้มครองเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้าน
 • คุ้มครองอุบติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • ครอบคลุมความคุ้มครองต่างๆ
อ่านต่อเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ aia h&s -prakunaia

AIA H&S 

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส
 • แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
 • คุ้มครองอุบัคิเหตุใน 24 ชั่วโมง
 • เบี้ยประกันภัยถูก
อ่านต่อเพิ่มเติม

แบบประกันสุขภาพ ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล

แบบประกันสุขภาพ HB Extra-prakunaia

AIA HB EXTRA

เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า
 • ชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
 • ชดเชย 5เท่า กรณีผ่าตัดวางยาสลบ
 • ชดเชย 25เท่า กรณีเข้าพักรักษาจากโรคร้ายแรง
อ่านต่อเพิ่มเติม
ประกันสุขภาพ aia hb-prakunaia

AIA HB

เอไอเอ เอชบี
 • ชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
อ่านต่อเพิ่มเติม

เรื่องน่ารู้: ระหว่างเก็บเงินไว้เยอะๆเพื่อรักษาตัว กับ การมีประกันสุขภาพ ทางเลือกไหนดีกว่ากัน

สำหรับคำถามนี้คงไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะต่างคนต่างมีการวางแผนดูแลสุขภาพในมุมมองที่ต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้ว การมีประกันสุขภาพส่วนตัวจะทำให้เราได้รับความครอบคลุมที่มากกว่า และยืดหยุ่นมากกว่าเมื่อเราอยากเลือกที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องการ และสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองที่ต้องการ ซึ่งสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยที่ไม่ต้องนำเงินที่เก็บออมไว้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ไม่กระทบฐานะทางการเงินมาก เนื่องจากมีประกันรองรับค่ารักษา)  เมื่อเทียบกันแล้ว การมีประกันสุขภาพคือการเตรียมตัวที่พร้อมมากกว่านั่นเอง

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact