เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

สัญญาเพิ่มเติม “เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า” ผู้ช่วยใหม่ของคุณ จากเอไอเอ เพื่อให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • เจ็บเล็กเจ็บน้อยก็หายห่วง เพราะคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและนอก
 • คุ้มยิ่งกว่า เพราะหากไม่เคลมมีเงินคืนสูงถึง 28% (เพศชาย อายุ 21-25 ปี แผน 2500)

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นสุดผลบังคับ
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

  • คุ้มครองทันที สำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
  • 30 วัน สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
  • 120 วัน สำหรับการเจ็บป่วยจาก 4 โรค (ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลานับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ดังนี้

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหนีการจับกุม
 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลั
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระรังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact