เอไอเอ เอช แอนด์ เอส

สัญญาเพิ่มเติม “เอไอเอ เอช แอนด์ เอส” บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้คุณอุ่นใจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD)
 • ค่าห้องสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน สัญญาเพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย/หญิง อายุ 11 – 70 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันแบบปีต่อปี
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม H&S คือ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันที่ได้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นหลังสุด
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม H&S จะเป็น 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact