เอไอเอ เพรสทีจ ถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีจุดเด่นแตกต่างจากแบบประกันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองชีวิตที่สูง การพิจารณารับประกันที่มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว รวมถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อการพิจารณารับประกันที่พิเศษสำหรับลูกค้า เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในแบบเอไอเอ เพรสทีจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากที่สุด
แบบประกันที่เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน ซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองโรคร้ายแรง หรือความคุ้มครองที่ควบคู่ไปกับการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวม ที่ผ่านการคัดสรรจาก เอไอเอ ในการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ

เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (ไม่มีเงินปันผล)

 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยในกรณีที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ 10 ปี หรือ 15 ปี
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้*
อ่านต่อเพิ่มเติม

เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ  5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี
 • แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 18 – 75 ปี
อ่านต่อเพิ่มเติม

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • เพิ่ม/ลด ความคุ้มครอง หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกัน
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • กรมธรรม์มีความยืดหยุ่นสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้
อ่านต่อเพิ่มเติม

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี
 • ส่วนลดเบี้ยเนื่องจากทุนประกัน 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา
อ่านต่อเพิ่มเติม

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR* ได้
 • เพิ่ม/ลดความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
อ่านต่อเพิ่มเติม

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

 • ความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 75 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว
 • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป
อ่านต่อเพิ่มเติม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มเพรสทีจ

• แบบประกันที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูง
• รับส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (PREFERRED RATE)
• รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน
• รับสิทธิ์ในการพิจารณาในการรับประกัน ออกกรมธรรม์ และบริการสินไหมทดแทนด่วนพิเศษ

สิทธิประโยชน์ของกลุ่มเพรสทีจจากเอไอเอโดดเด่นอย่างไร

• เพียงซื้อแผนประกันเอไอเอ เพรสทีจ ท่านจะได้รับการยกระดับเป็นลูกค้าโครงการ AIA PRESTIGE CLUB ทันที แม้เบี้ยประกันจะต่ำกว่า 250,000 บาท/ปี
• รับสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า AIA PRESTIGE CLUB มากมายอาทิเช่น บัตรตรวจสุขภาพประจำปี บริการพิเศษจากเอไอเอ

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact