ประกันชีวิตเน้นความคุ้มครอง เป็นประกันที่เน้นความคุ้มครองในระยะยาว คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่ข้างหลังและคนที่เรารัก เป็นแบบประกันที่มีความคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประกันต่ำ และ สามารถลดหย่อนภาษีได้

AIA 20 Pay Life (Non Par)

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
  • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
  • ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
  • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
อ่านต่อเพิ่มเติม

AIA 10&15 Pay Life (Non Par)

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี
  • ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
  • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
อ่านต่อเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact