ประกันออมทรัพย์ เพื่อช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินอันมั่นคง พร้อมกับช่วยคุ้มครองชีวิต และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นแบบประกันสำหรับวางแผนเพื่อสำรองเงินหรือออมเงินอย่างมีระเบียบวินัยสำหรับอนาคต

AIA Endowment 15/25 (Non Par)

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)
  • ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี รับความคุ้มครอง 25 ปี
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
  • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
อ่านต่อเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact