ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล  ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิต

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ คืออะไร

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

เบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน
  • เบี้ยประกันส่วนแรกจะถูกหักออกไปเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน
  • หลังจากนั้นเบี้ยส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือกไว้

เทียบกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิตลิงค์อาจจะมีผลตอบแทนที่น้อยกว่า แต่ได้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

จุดแตกต่าง Unit linked

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

AIA ISSARA PLUS

เอไอเอ อิสระพลัส (ยูนิต ลิงค์)
  • รับความคุ้มครองสูงสุดถึง  250 เท่า
  • โอกาสได้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
  • ผลประโยชน์ชดเชยทุพพลภาพ
อ่านต่อเพิ่มเติม

AIA SMART SELECT

เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์)
  • เพิ่ม หรือลดความคุ้มครองได้ทุกช่วงชีวิต
  • หยุดพักชำระเบี้ยได้โดยความคุ้มครองยังอยู่
  • ได้รับโบนัสพิเศษ สูงสุดถึง 5%ของเบี้ยประกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
อ่านต่อเพิ่มเติม

AIA SMART WEALTH

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์)
  • ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
  • มอบผลประโยชน์ อย่างน้อย 150%ของเบี้ยที่จ่าย
อ่านต่อเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อตัวแทน ประกันชีวิต aia

ให้เราติดต่อกลับ

กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ เมื่อได้รับข้อความของคุณแล้ว เราจะรีบดำเนินการติดต่อกลับไปยังคุณ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ ขอบคุณครับ

Contact